© copyright Webdesign: Chantal Design '92 ( lid van bNO )

Chantal Hermkens
Kastanjestraat 6, 6014 EE Ittervoort, The Netherlands
Telefoon: +31 (0)475-568228 Fax: +31 (0)475-568229

website: www.chantaldesign.nl
email: info@chantaldesign.nl
Niets uit deze Web-site mag worden vermenigvuldigd,
of worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder
uitdrukkelijke toestemming van Chantal Design '92.
Volgens de leveringsvoorwaarden van de bNO
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Amsterdam onder nummer 206/1999

Innovative cycling
Bosstraat 20
3930 Hamont
Belgie
Tel.: +32 (0)11-811184
Tel.: +32 (0)47-3176205
Email: info@Cyclefit.com